2017 Barcelona Pensa. CCCB, MACBA. Menjar-se lo Mosquit.

Durant decades Europa ha estat inquietada en asabentar-se de quí es el ¨barbar¨ i que el ¨civilitzat. Des de temps posteriors a la conquesta d’America la societat centrouropea ha estat utilitzant la imatge del salvatge per a justificar la seua superioritat (de ficció). Sols cal anar al calaix de l’història i retraure quant al segle XVI es utilitzava allò que venia del ¨nou món¨ per a demonitzar i sotmetre a tot un continent amb el relat del ¨canibal¨. Tot i que ignoraven que, concretament en Atapuerca (a la cova Gran Dolina) ja s’han trobat restes que demostren que ací també es practicava canibalisme gastronòmic ancestral ya fa més de 800000 anys d’antiguetat. Menjar-nos el mosquit.

video