IP02.2 / 2005

La mirada estableix un camp escòpic, una interacció entre subjecte i objecte. No hi ha imatges ni mirades neutres. En mirar sempre interpretem. Aquest vídeo explora un més enllà d'una resposta fora d'un temps diacrònic explosionat per l'avis d'un perill que va més enllà d'estratègies contingents i vols obrir-se al perill.

Tres són les salves que anuncien sempre abans de cada començament de les mascletades o focs d'artifici (castells), en aquest cas són aquests trons els que passen a ser el principi i final d'allò que sempre està per vindre.