IP02.3 / 2005

Prometeu va ser condemnat pels déus pel fet d'entregar als humans el secret del foc i la tècnica. Aquell és el llegat i origen de la civilització i la festa. Aquesta instal·lació està composta per la disposició frontal d'un final de focs artificials a 'interior d'un dispositiu d'exhibició com ho és una sala d'exposicions.

On hi és eixe art que abans cremava i que ara sols recau allà on el mercat decideix intervenir?