IP19 / 2013

Catalunya en miniatura

Espai en blanc. Barcelona

Quatre fotos del moment en el qual l'equip d'assistent del parc de Catalunya en miniatura ixen per a reparar, sustentar, repintar les reproduccions d'una Catalunya espectacularitzada. Des de les fotos es pregunta a una mèdium colombiana sobre la realitat política i la seua solució. Les premonicions es tradueixen directament amb el Google traductor.