Conversa amb Niño de Elche

La cultura Popular entessa com a possibilitat per forçar les representacions assolades i  ritualitzades que passen ja per documents i resten de vida com a espais de trànsit. Superant lo folclòric i lo tradicional més enllà de la dicotomía entre cultura d’èlit o masiva.

Per això la deriva a Post- popular, entes com a pràctica, d’estratègies hibrides, impures, sense rols limitadors per a explorar altres posibles; fent força de lo imprevist entre aquells que hi son i el seu context.