PERIFÈRIES11/12

Fer d’una pràctica col·lectiva una experiència comuna

Propiciar un espai de conflicte, on la queixa siga exorcitzada a fi de recuperar l’energia i la força oblidades que puguen reconfigurar “un” sentit. La nostra intenció és que l’ocupació d’aquest espai (espai públic) siga part substancial de Perifèries11, més enllà de fer visibles les estructures disciplinàries de les institucions. Des de la superació necessària d’aquest àmbit d’acció, volem anar una mica més enllà, envers una evolució necessària.