PERIFÈRIES07

Not Found

Art per a desorientar-nos enfront dels actuals models de control, art per a desatendre les nostres obligacions, art per a sentir-se encara desperts davant de la fugaç ceguera que ens amenaça, però aprofitant-nos d’ella per a explorar nous camins d’encreuament.
Per a això hem intentat arreplegar unamostra que sense pretendre ser model si que obedeïx a uns plantejaments d’anàlisi sense conclusió.