La Balsa/2012 a 2014

Amb Miguel Marínez Garcia i Sara Losada Rambla

“Una bassa, ja sabeu com aquesta feta: hi ha uns troncs de fusta lligats entre ells de tal forma que queden bastant solts, de manera que quan els cauen damunt muntanyes d'aigua, l'aigua passa a través dels troncs separats… Dit d'una altra manera. Nosaltres no retenim les preguntes. La nostra llibertat relativa, procedeix d'aquesta estructura rudimentària, i jo crec que els qui la van concebre ho van fer el millor que van poder, quan de fet no estaven en condicions de construir una embarcació. Quan llueven els interrogants, nosaltres no tanquem files —no ajuntem els troncs— per a construir una plataforma ben concertada. Molt al contrari. Del projecte tan sols retenim el que ens vincula a ell. Podeu veure així la importància primordial dels vincles i de la manera de lligam, i de la distància que els troncs poden tindre entre si. El vincle ha de ser prou solt i que no se solte”.

http://labalsa13.blogspot.com/2013/05/

video