IP22 / 2015

Recerca

El missatge de Benjamin és que calia traduir com es relacionaven els objectes i això ha sigut en certa manera el relat que ha mantingut el discurs de l’art contemporani fins al moment: el dels especialistes, els crítics que són els que donen validesa i avaluen quins artistes, quines línies de treball, etc. I això, sí que està anunciant que un canvi està pròxim, o ja està ací; i sí, es mantindrà un món de l’art, el de la compravenda d’art, però l’art anirà per un altre costat. Estarem en un altre lloc. El sistema de l’art està en crisi perquè està basat en una actitud privada que viu d’esquenes a una realitat contextual i a una realitat comuna.