IP22 / 2015

LLibres
Estat de setge; gest de col·leccionar  

Sala Palau, Alberic
Octubre CCC València
Sala Portalea. Eibar.

Els objectes fins fa un temps havien sigut una part essencial per a poder llegir el món, però aquest tipus de relació s’ha trencat. No sols cau un sistema o una representació —una Institució com la família, l’Església o la monarquia—, és la nostra relació amb els objectes el que ha canviat i per tant el nostre entorn i, repetim, les maneres que hem tingut de relacionar-nos amb ell fins al moment. Per això, el fet d’ometre que cap dels objectes d’aquests col·leccionistes siga el que es veja, sinó que el que prime siga la relació que ells tenen amb aquests objectes i que ells siguen considerats els objectes mateixos; que recaiga sobre ells el desig.

video