IP16 / 2012-19

Rescat d’un relat

Beneixida
Galeria Rosa Santos
Algemesí
l’ALcúdia
La Llosa
Diputació de València

El relat és la narració més o menys lineal, més o menys fragmentada d’un succés que ha ocorregut o que es preveu que ocórrega. Potser no tinguem una altra forma de contar, ni de viure, les coses que ens succeeixen, sinó pensant en el mode com contarem aquella experiència als altres.

Comprendre és saber comptar allò que succeeix, i gran part de la història de la civilització es basa en històries comptades dels uns als altres i posteriorment transcrites.